سرویس های خدمات پیامکی با امکاناتی نظیر پیامک های تجاری، گزارش تحویل، سرویس های پیامکی سرگرمی و … انتقال پیامک را بین تجار و کاربران گوشی همراه تسهیل می نمایند. با توجه به نحوه ارسال اس ام اس و هزینه و سطح امکانات پیام رسانی، سرویس های ارائه دهنده خدمات پیامکی را می توان در زمره ی گردآورندگان امکانات پیامکی و یا پشتیبان های SS7 قرار داد.

یک نوع از سرویس های ارائه دهنده خدمات پیامکی مبنی بر توافق نامه های متعدد با مراکز پیامک (SMSC) و گوشی ها برای تبادل )ارسال و دریافت( پیامک است. این نوع سرویس ها فاقد دسترسی مستقیم به پروتکل های SS7 (پروتکلی که پیامک ها توسط آن مبادله می شود) هستند. پیامک ها در این سرویس ها به مراکز خدمات پیامک تحویل داده می شوند و مستقیماً به کاربران ارسال نمی شود، مراکز خدمات پیام کوتاه ادامه ی فرآیند ارسال را توسط شبکه ی SS7 انجام می دهند.

نوع دیگری از سرویس های ارائه دهنده خدمات پیامکی نیز وجود دارد که بر مبنای ارتباط مستقیم با SS7 و پیامک ها می باشد. تمایز این نوع سرویس در توانایی ارتباط با داده های اصلی می باشد که قدرت کنترل کامل تمام مراحل ارسال یک پیام را به سرویس می دهد. این بدین معناست که می توانند پیامک ها را به طور مستقیم و بدون الزام به اتصال به مراکز خدمات پیامک از کاربران دریافت و یا به آن ها ارسال کنند. بنابراین در این نوع سرویس ها امکان پرهیز از تأخیر و یا گم شدن پیامک ها و ضمانت تحویل کامل پیامک فراهم می شود.

تاخیر وگم

ارتباطات برون شبکه ای

مراکز خدمات پیامک با سازمان ها، درگاه ها و… در ارتباط هستند و بنا بر توافق نامه ها و هماهنگی های شرکت ها امکاناتی را برای کاربران و نمایندگان خود در نظر می گیرند. به طور مثال شرکت AT&T به کاربر خود که شماره ی ۵۵۵۵-۵۵۵-۵۵۵ را دارد ایمیل ۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵@txt.att را تخصیص می دهد و این کاربر از طریق این ایمیل می تواند پیامک ارسال و دریافت کند، و دیگر ویژگی های این سرویس این است که ارسال اس ام اس از ایمیل رایگان است اما مقصد باید متناسب با تعرفه های استاندارد هزینه تحویل پیامک را بپردازد. اطلاعات بیشتر این که تنها ۱۶۰ کاراکتر اول ایمیل پیامک می شود و گوشی همراه هم تنها ۱۶۰کاراکتر می تواند به ایمیل ارسال کند.

گوشی های خطوط ثابت باید بتوانند پیامک های متنی را دریافت کنند اما گوشی هایی هم که این قابلیت را ندارند می توانند از طریق سیستم تبدیل متن به صوت پیام ها را دریافت کنند.

پیامک ها می توانند اطلاعات باینری مانند لوگو یا زنگ های تلفنی، برنامه های روی خط ( Over-the-air Programming : OTA ) و یا داده های تنظیماتی را نیز منتقل کنند. این نوع کاربردها، متمایزکننده فروشنده های خدمات GSM است و استانداردهای رقابتی متفاوتی نیز وجود دارد، البته ویژگی SmartMessaging نوکیا نیز سرویس رایجی است. راه جایگزین دیگر نیز برای ارسال محتوای باینری EMS Messaging است که استانداردشده است و به فروشنده ها وابسته نیست.

پیامک برای ارتباطات ماشین به ماشین (M2M) نیز استفاده می شود برای مثال، دستگاه های نمایش LED وجود دارند که توسط پیامک کنترل می شوند و شرکت های ماشین یابی هستند که برای تبادل اطلاعات و یا مسافت سنجی از پیامک استفاده می کنند. به علت هزینه نهایی کمتر، GPRS به آهستگی جایگزین پیامک می شود. GPRS معمولاً توسط مجریان کوچک تلکو (شرکت های تلفنی) برای ارسال پیامک های بین المللی با هزینه های کمتر استفاده می شود.