با ایجاد و اداره یک برنامه بازاریابی پیامکی، قطعا مایل هستید که نرخ ثبت نام افراد در این برنامه بیشتر از نرخ انصراف آنها از شرکت در برنامه باشد و طبعا مایل نیستند که مخاطبین خود را در آینده از دست بدهید.

برنامه شما هریک از این موارد که باشد: خواه یک برنامه CRM، یک کمپین تبلیغاتی پیامکی یا فقط یک ویژگی موبایلی اضافی برای ارائه محصول اصلی ، به هر حال برای توسعه پایگاه مشترکین موبایلی خود از نظر زمان و هزینه سرمایه گذاری می کند.

درست در همین زمان است که باید مواردی را برای کاهش نرخ انصراف ثبت نام از برنامه پیامکی در نظر بگیرید.

در این مقاله به ارئه بهترین شیوه هایی می پردازیم که استفاده از آنها موارد انصراف از برنامه های پیامکی و شماره اختصاصی را به حداقل می رسانند.

فرآیند ثبت نام افراد در برنامه اس ام اسی را به درستی انجام دهید.

با ترغیب مشترکین به روش صحیح، رابطه خوب و مطلوبی را با آنها آغاز کنید. مفهوم این مسئله این است که با تشریح صریح و واضح پیامک هایی که افراد دریافت خواهند کرد و این مورد که این پیام ها چند وقت یکبار به دست افراد می رسند ، آنها را به ثبت نام در برنامه خود دعوت کنید.

حتی اگر از قبل پایگاه داده ای از شماره های موبایل دارید که آنها را از مشتریان خود جمع آوری کرده اید ، پیامها را تا زمانی که افراد به صراحت تمایل خود را نسبت به شرکت در کمپین پیامکی شما اعلام نکرده اند، ارسال نکنید. با این روش در منتهای مراتب تعداد اندکی مشتری ناراضی و خروجی های زیادی خواهید داشت اما در بدترین حالت ممکن است به ارسال اسپم متهم شوید.

از تکنیک طعمه گذاری برای فروش پرهیز کنید

این مسئله بدیهی به نظر می رسد، اما تعداد بسیار زیادی از بازاریابان با طولانی شدن برنامه های پیامکی خود در برابر وسوسه تغییر آنها تسلیم می شوند- این تغییر ممکن است به صوذت کاهش دادن یا جایگزینی محتوای اصلی با تبلیغات یا تغییر دادن فرکانس ارسال پیام ها باشد.

اگر به افراد قول داده اید که هشدارهایی در مورد فروش را به آنها ارسال کنید، اما پیامهای شما نکات روزانه هایی در مورد مد هستند و هیچ موارد ویژه ای برای تخفیف یا خرید در آنها گنجانده نشده است، خواهید دید که در نتیجه این کار افراد بیشتری از شرکت در کمپین شما انصراف خواهند داد.

ارتباط محتوی پیامک با مشتریان را حفظ کنید

کیفیت محتوی برنامه پیامکی خود را بالا نگه دارید. طول پیامهای متنی خود را تا حد امکان کوتاه کنید تا مناسب ارسال در قالب یک پیامک باشند و فقط هنگامی از اصطلاحات مخفف و عامیانه استفاده کنید که از لحاظ طول پیام در مضیغه هستید یا مخاطبین خاصی را هدف قرار داده اید.به افراد همان چیزی را بدهید که هنگام ثبت نام به آنها قول داده اید.

نتیجه: نرخ بالای انصراف نشاندهنده عدم ارتباط متن پیامک با مشتریان شماست.

از یک برنامه زمانی پایداری استفاده کنید

ابتدا تعیین کنید که برنامه پیامکی شما قرار است چند وقت یکبار پیامها را ارسال کند و سپس این برنامه زمانی را ادامه داده و به آن وفادار بمانید. از ارسال پیامهای اضافی خود داری کنید و کمتر از حد استاندارد نیز پیام ارسال نکنید. فرکانس ارسال پیام توسط شما به برنامه پیامکی وابسته است.