اگر شما قصد دارید که پیامک ارسال کنید و می خواهید بدانید که در هر پیامک چند کاراکتر می توانید تایپ کنید باید این مقاله را مطالعه نمایید ، بر اساس متن شما که لاتین است یا فارسی ، تعداد کاراکتر متفاوت می باشد ، البته تعداد کاراکتر های مجاز در متون لاتین تقریبا دو برابر متون فارسی می باشد ، اما هزینه ارسال نیز تقریبا دو برابر می باشد .

اگر شما قصد دارید که یک پیامک فارسی تایپ نمایید ، تعداد کاراکتر مجاز به این شکل محاسبه می گردد :

پیامک اول (صفحه اول) : ۷۰ کاراکتر

پیامک دوم (صفحه دوم) : ۶۴ کاراکترتعداد

پیامک سوم (صفحه سوم) : ۶۷ کاراکتر

پیامک چهارم (صفحه چهارم) : ۶۷ کاراکتر

سایر صفحات ، از چهارم به بعد ۶۷ کاراکتر می باشند .

این کاراکتر ها شامل کلیه علائم و حروف و فاصله و اینتر می باشند و هرکدام یک کاراکتر را تشکیل می دهند .

بعضا مشاهده شده که در برخی نرم افزارها اینتر را دو کاراکتر محاسبه می کنند یا تعداد کاراکتر ها متفاوت با تعداد فوق می باشد ، که این خارج از قوانین مخابراتی می باشد و تعداد ذکر شده فوق دقیقا تعداد مجاز اپراتور های پیام کوتاه می باشد ، تعدادی که در پیامک های دوم و سوم نسبت به اول کسر شده ، کاملا مجاز بوده و براساس سیستم مخابراتی می باشد ، حتی در تلفن همراه شما نیز اینگونه محاسبه می شود .

در ادامه مقاله تعداد کاراکتر مجاز هر پیامک لاتین را ذکر می کنیم :

پیامک اول (صفحه اول) : ۱۶۰ کاراکتر

پیامک دوم (صفحه دوم) : ۱۴۶ کاراکتر

پیامک سوم (صفحه سوم) : ۱۵۳ کاراکتر

پیامک چهارم (صفحه چهارم) : ۱۵۳ کاراکتر

سایر صفحات ، از چهارم به بعد ۱۵۳ کاراکتر می باشند .

هرچه تعداد صفحات بیشتر باشد هزینه ارسال پیام کوتاه شما بیشتر خواهد شد ، مثلا ارسال پیامک دو صفحه ای دو برابر ارسال پیامک یک صفحه ای هزینه دارد ، هرچه تعداد صفحات شما کمتر باشد ، احتمالا رسیدن پیامک به طور کامل به مخاطب بیشتر می شود ، زمانی که تعداد صفحات زیاد می شود ، احتمال دارد که ایناکس گوشی موبایل شخص گیرنده پر باشد و بخشی از پیامک را دریافت نکند ، یا احتمال دارد که به دلیل اختلالات مخابراتی بخشی از پیامک به دست مخاطب نرسد (البته این احتمالات کم هستند)

اگر پیامک شما هم حاوی ، حروف فارسی و هم لاتین باشد ، حتی یک حرف لاتین ، پیامک شما فارسی محاسبه می شود و هزینه و تعداد کاراکتر مجاز آن فارسی محاسبه خواهند شد .

در هنگام تایپ متن ، در زمان ارسال پیامک ، تعداد کاراکتر تایپ شده و مجاز به همراه تعداد صفحات و فارسی یا لاتین بودن پیامک به شما نمایش داده می شود و شما می توانید بر اساس تعداد کاراکتر مجاز متن خود را تایپ کنید و سپس اقدام به فرستادن پیامک نمایید .