به جای اینکه از شماره های ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ یا ۳۰۰۰ یا ۵۰۰۰ یا ۰۲۱ و … برای ارسال پیامک استفاده کنید ، از نام تجاری یا برند شرکتتان برای ارسال پیامک استفاده نمایید ، این روش خاصیت های زیادی دارد :

– گیرندگان پیامک ، اگر پیامک شما را باز کنند یا خیر ، در هر صورت برند شما را مشاهده کرده اند و این برای برند سازی بسیار تاثیرگذار خواهد بود .

– در متن پیامک می توانید تعداد کاراکتر بیشتری تایپ کنید ، زیرا نیازی نیست که مجددا نام برندتان را در متن پیامک تایپ نمایید .

– باارسال پیامک با نام تجاری خود ، برند خود را بزرگتر جلوه دهید ، قطعا اگر شما با نام تجاری پیامک ارسال کنید ، کاربران پیامکی که دریافت می کنند برایشان بسیار جذاب تر از پیام کوتاهی است که از یک شماره دریافت کرده اند .

– ارسال با نام تجاری ، فقط به برندها و شرکت های معتبر اعطا می گردد ، پس اگر شما برند معتبری دارید خود را درمیان سایر برندهای معتبر جلوه دهید و از این روش تبلیغاتی استفاده کنید .

– تبلیغات شما بسیار موثر خواهد بود و پس از اولین ارسال مشاهده خواهید کرد که همه گیرندگان برند شما را به چشم دیده اند ، حتی از یک تبلیغ تلویزیونی هم موثرتر است ، زیرا کلیه گیرندگان برند شما را مشاهده می کنند ، اما در تبلیغات تلویزیونی کلیه گیرندگان تبلیغات شما را مشاهده نخواهند کرد .

– تعداد پیامک هایی که با نام تجاری ارسال می شوند بسیار کمتر از تعدادی است که با شماره ارسال می شوند ، زیرا ارسال با نام تجاری به همه برند ها اعطا نمی شود و بنابراین مثل ارسال پیامک با شماره نیست که همه گیر باشد .

-ارسال با نام تجاری ، بسیار موثر خواهد بود برای مشتریان خودتان ، مشتری های شما که شما را میشناسند ، زمانیکه پیام کوتاه با برند شما دریافت می کنند قطعا پیامک شما را مطالعه خواهند کرد .

ارسال پیامک با نام تجاری را زودتر فعال کنید و ارسال پیام کوتاه از این طریق لذت ببرید و بازده ارسال خود را مشاهده کنید .